Kredittsikring

Nettkontor

Vår WebLink er den mest avanserte toveis Internett løsning for innfordring som finnes i dag.

På weblinken kan du 24 timer i døgnet hente saksinformasjon, rapporter, gjøre data-eksport, etc., samt holde kontakt med saksbehandler.
I tillegg til rene inkassotjenester kan vi overta oppfølgingen av fakturaer, med purringer og overføring til inkasso. Dette sikrer rask og korrekt behandling av alle krav.


Her kan du logge deg inn i vårt nettkontor

Kredittsikring AS - Postboks 2205, 6402 Molde - Tlf.: 950 58 100 - post@kredittsikring.no