Kredittsikring

Renter

Forsinkelsesrente  - Rettsgebyrer  -  Salær
Fra 1. januar 2021 øker rettsgebyr til kr. 1199,00. Det er ingen endring for gebyr til forliksklage som nå er kr. 1322,00
Inkassorettsgebyr blir uendret til kr 700,00.
Den 01/10-2020 endres gebyret på purring og inkassovarsel.
Det kan nå legges på et purregebyr på kr. 35,00 pr. purring. Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.

Forsinkelsesrenten er fastsatt til 8 prosent fra 01. juli 2020.

Kredittsikring AS - Postboks 2205, 6402 Molde - Tlf.: 950 58 100 - post@kredittsikring.no