Kredittsikring

Renter

Forsinkelsesrente
Forsinkelsesrenteloven ble endret med virkning fra 1. januar 2004. Endringene innebærer at rentesatsen for forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Myndigheten til å fastsette forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet, mens regelverket om forsinkelsesrenten er Justisdepartementet ansvarlig for.

Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt 8 prosentpoeng.


Historisk renteutvikling

Fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005 har renten vært 8,75 %
Fra 1. juli 2005 til 31. desember 2005 har renten vært 9 %
Fra 1. januar til 30. juni 2006 har renten vært 9,25 %
Fra 1. juli 2006 til 31. desember 2006 har renten vært 9,75 %
Fra 1. januar 2007 til 30.juni har renten vært 10,5 %
Fra 1. juli 2007 til 31. desember 2007 har renten vært 11.5 %
Fra 1. januar 2008 til 30. juni har renten vært 12.25%
Fra 1. juli 2008 til 31. desember 2008 har renten vært 12.75 %
Fra 1. januar 2009 til 30. juni har renten vært 10.00 %
Fra 1. juli 2009 til 31. desember 2009 har renten vært 8,25%
Fra 1. januar 2010 til 30. juni har renten vært 8.75%
Fra 1. juli 2010 til 30. juni 2011 har renten vært 9%
Fra 1. juli 2011 til 31.desember 2011 har renten vært 9,25%
Fra 1. januar 2012 til 30.juni 2012 har renten vært 8,75 %
Fra 1. juli 2012 til 30.juni 2013 har renten vært 8.5 %
Fra 1. juli 2013 til 30.juni 2015 har renten vært 9,5%
Fra 1. juli 2015 til 31. desember 2015 har renten vært 9,00%
Fra 1. januar 2016 til 30.juni 2016 har renten vært 8,75 %

Fra 1. juli 2016 er renten 8,5 %.


Kredittsikring AS - Postboks 2205, 6402 Molde - Tlf.: 950 58 100 - post@kredittsikring.no